Не точно филм, не точно приказка, не точно щастлива история (или когато Коледа дойде през ноември)

Това е филм. Но не точно… За мъж, когото познавате, но не точно… За едно…